Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » 945 TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

945 TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH
Sự biến động của nền kinh tế toàn cầu và tác động của quá trình tự do cạnh tranh, hội nhập đã làm cho các doanh nghiệp của thế giới nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng luôn có sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt để tồn tại và phát triển. Một trong những khó khăn lớn mà các nhà quản lý doanh nghiệp ở nước ta đang gặp phải là việc cập nhập những quy định của pháp luật về công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc thống kê các tình huống xảy ra trong quản lý doanh nghiệp sẽ giúp cho các nhà quản lý thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động; giúp cho hoạt động của doanh nghiệp được nhịp nhàng thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển đất nước…
Nhằm giúp cho Giám đốc, các nhà quản lý doanh nghiệp và những cá nhân quan tâm cập nhật kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp; những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Do đó, Nhà xuất bản Dân Trí cho xuất bản quyển Sách:

 

 

Giá bìa : 325,000đ

 

945 TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Nội dung quyển Sách gồm có 13 phần chính sau:

Phần 1: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ HỢP ĐỒNG, CHO THUÊ LAO ĐỘNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LAO ĐỘNG.
Mục 1. Giải đáp các tình huống về hợp đồng lao động.
Mục 2. Giải đáp các tình huống về cho thuê lao động.
Mục 3. Giải đáp các tình huống về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Mục 4. Giải đáp các tình huống về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
Mục 5. Giải đáp các tình huống về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
Mục 6. Giải đáp các tình huống về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Mục 7. Giải đáp các tình huống về giải quyết tranh chấp lao động.
Mục 8. Giải đáp các nội dung & hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Mục 9. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội & đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Mục 1. Giải đáp các tình huống liên quan đến tiền lương, xây dựng thang lương, bảng lương.
Mục 2. Giải đáp các tình huống về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
Mục 3. Giải đáp những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động tàn tật và lao động khác.
Mục 4. Giải đáp những chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người lao động thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG DOANH NGHIỆP.

Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM, THAI SẢN, TAI NẠN, TỬ TUẤT DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Mục 1. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động.
Mục 2. Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ Công đoàn & người lao động

Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
Mục 1. Giải đáp các tình huống liên quan đến sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ.
Mục 2. Giải đáp các tình huống liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Phần 6: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ NỘI DUNG, ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO.
Mục 1. Phương tiện quảng cáo; yêu cầu về nội dung, điều kiện quảng cáo.
Mục 2. Quảng cáo trên báo chí, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối & các thiết bị viễn thông khác.
Mục 3. Quảng cáo trên các sản phẩm in, bản ghi âm, bảng quảng cáo, băng rôn, chương trình, hội nghị, hội thảo,…

Phần 7: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ.
Mục 1. Giải đáp các vấn đề liên quan đến giá và điều tiết giá.
Mục 2. Giải đáp các tình huống về thẩm định giá.
Mục 3. Giải đáp các tình huống liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giá.

Phần 8: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.
Mục 1. Giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử.
Mục 2. Hoạt động thương mại điện tử.
Mục 3. Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Phần 9: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP.
Mục 1. Quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Mục 2. Cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con.
Mục 3. Giải đáp các tình huống về quản lý tài chính trong công ty Nhà nước & quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Mục 4. Xử lý tài chính doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.
Mục 5. Quản lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Phần 10: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÁC LOẠI THUẾ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ THUẾ.
Mục 1. Giải đáp các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Mục 2. Giải đáp các tình huống về thuế giá trị gia tăng.
Mục 3. Giải đáp các tình huống về thuế xuất nhập khẩu.
Mục 4. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.
Mục 5. Giải đáp các tình huống xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế.
Mục 6. Chính sách gia hạn, giảm mộ số khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Phần 11: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, CUNG ỨNG DỊCH VỤ.
Mục 1. Tạo và phát hành hóa đơn.
Mục 2. Sử dụng hóa đơn.
Mục 3. Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Phần 12: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.
Mục 1. Giải đáp các tình huống về quản lý tài sản cố định.
Mục 2. Giải đáp các tình huống về trích khấu hao tài sản cố định.

Phần 13: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP.
Mục 1. Giải đáp các tình huống liên quan đến việc thực hiện kiểm toán trong doanh nghiệp.
Mục 2. Lập, phát hành báo cáo kiểm toán và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
Mục 3. Nội dung, phương pháp thực hiện kiểm toán các khoản mục chủ yếu của báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Mục 4. Kiểm toán thực trạng tài chính và khả năng tài chính doanh nghiệp theo quy trình kiểm toán doanh nghiệp.
Mục 5. Kiểm toán công tác quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

, , , , , , , , ,