Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » các mẫu văn bản áp dụng cho doanh nghiệp » BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (Văn bản mới nhất 2013 – 2014)

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (Văn bản mới nhất 2013 – 2014)

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:

Phần 1: BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
Phần thứ nhất. Những quy định chung.
Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính.
Phần thứ ba. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
Phần thứ tư. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.
Phần thứ năm. Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính.

 

binh luan luat su ly vi pham hanh chinh

 

 

Giá bìa : 350,000đ

 

Phần 2: CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

Phần 3: CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

Phần 4: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU.

Phần Phụ lục: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 443 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2014.

Giá: 350.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

 

BÁCH KHOA TOÀN THƯ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

Nội dung quyển Sách gồm có 20 phần chính sau:
          A. VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN.
          B. VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.
          C. VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
          D. VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
          E. VỀ CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
bach khoa toan thu
Giá bià  : 395,000đ
  F. VỀ VIÊN CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
        G. VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
       H. VỀ CHỨC TRÁCH, TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ VÀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
          I. VỀ DÂN SỰ.
          J. VỀ HÀNH CHÍNH.
          K. VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI.
          L. VỀ KINH TẾ.
          M. VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ.
          N. VỀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH.
          O. VỀ XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI.
          P. VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG.
          Q. VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở.
          R. VỀ HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH.
          S. VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
          T. VỀ XỬ LÝ, KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 511 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2014.
            Giá: 395.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
, , , , , ,