Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH

Trong lĩnh vực lao động, các vấn đề về hợp đồng; giải quyết tranh chấp; cấp phép cho thuê, sử dụng lao động; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; chế độ thai sản, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm,…là những vấn đề đang được Đảng, Nhà nước và người lao động đặc biệt quan tâm. Bởi có thực hiện đầy đủ các chính sách về lao động mới góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và tăng trưởng kinh tế. Do đó, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản về lao động như: Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động Về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Luật việc làm số 38/2013/QH13;…
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về lao động, việc làm, quyền và trách nhiệm của công đoàn, các chính sách về thai sản, tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm,… Do đó, Nhà xuất bản Lao động Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

 

bo luat lao dong

 

 

Giá bìa : 335,000đ

 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

Phần 1: TÌM HIỂU CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (Theo luật việc làm 2015).
Mục 1. Các chính sách hỗ trợ tạo việc làm.
Mục 2. Các chính sách bảo hiểm thất nghiệp dành cho người lao động.

Phần 2: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2014 VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG LAO ĐỘNG.

Phần 3: HƯỚNG DẪN MỚI VỀ VIỆC LÀM, CẤP GIẤY PHÉP, QUẢN LÝ, CHO THUÊ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.

Phần 4: CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ THỰC HIỆN AN TOÀN, VỆ SINH TRONG LAO ĐỘNG.

Phần 5: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN.

Phần 6: CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Mục 1. Mức lương tối thiểu vùng, thù lao, tiền thưởng dành cho người lao động.
Mục 2. Chế độ nâng bậc lương, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phần 7: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, BỒI DƯỠNG DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM, MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Phần 9: MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2014.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

 
NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ & CÁC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

 

NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung quyển Sách gồm có 11 phần chính sau:

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG KINH DOANH.

Phần 2: CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH.

Phần 3: HÀNH VI GIAO TIẾP VÀ HỆ THỐNG TÁC ĐỘNG CỦA HÀNH VI GIAO TIẾP.

Phần 4: VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

 

nghe thuat giai quyet cac van de trong giao tiep

 

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Phần 5: KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH.

Phần 6: KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ.

Phần 7: KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP.

Phần 8: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG KINH DOANH.

Phần 9: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TRONG GIAO TIẾP.

Phần 10: KỸ NĂNG VIẾT THƯ THƯƠNG MẠI.

Phần 11: MẪU CÁC BỨC THƯ PHÁP LÝ THƯƠNG MẠI.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2014.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

, , ,