CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SINH LỜI TRONG KINH DOANH DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH

Trong các doanh nghiệp, tổ chức, vai trò của Lãnh đạo rất quan trọng. Nhưng Lãnh đạo một doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái là một vấn đề không đơn giản và không phải nhà Lãnh đạo nào cũng làm được. Khi kinh tế suy thoái, doanh nghiệp phải hành động như thế nào, có kế hoạch ra sao để vượt qua hoặc có thể tận dụng cơ hội do suy thoái đem lại để tạo ra thế cạnh tranh lâu dài…
Nhằm giúp cho nhà Lãnh đạo các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của nhà Lãnh đạo, cung cấp các lý luận, kinh nghiệm, bí quyết trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, marketing, nhân sự,… để có thể lãnh đạo doanh nghiệp mình thoát khỏi thời kỳ suy thoái và phát triển một cách hiệu quả và bền vững. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

 

cac bien phap nang cao hieu qua sinh loi trong kinh doanh

 

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SINH LỜI TRONG KINH DOANH
DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần 1: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SINH LỜI TRONG KINH DOANH.

Phần 2: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

Phần 3: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP THỜI KỲ KINH TẾ SUY THOÁI.

Phần 4: NGHỆ THUẬT THỰC HIỆN MARKETING THÀNH CÔNG.

Phần 5: KHAI THÁC LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP.

Phần 6: PHÁT HUY SỨC MẠNH NGUỒN NHÂN LỰC.

Phần 7: V/BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN VIỆC HỖ TRỢ & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2014.

Giá: 350.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

, , , , ,