Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH
Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách cũng như quy định pháp luật mới nhất về tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và phòng chống mua bán người. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Giá bìa : 335,000đ

 

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

Phần 1: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Phần 2: QUY ĐỊNH TRỢ GIÚP HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG.

Phần 3: LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Phần 4: LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI VÀ VĂN BÀN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Phần 5: CƠ CHẾ HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI.

Phần 6: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

, , , , , , , ,