Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC VÀ 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC VÀ 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG MỚI NHẤT

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH

Kế toán có vai trò là công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất trong hệ thống công cụ phục vụ quản lý kinh tế, cung cấp thông tin kinh tế có tính đầy đủ hợp lý, khách quan và rất tin cậy giúp cho các cấp lãnh đạo Nhà nước hoạch định chiến lược đề ra các kế hoạch, chính sách, biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hịên các kế hoạch, các chính sách, biện pháp kinh tế của Nhà nước đề ra.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Đảng và nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý các đơn vị trường học.

 

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Vì vậy, hoạt động tổ chức và quản lý của các đơn vị trường học luôn cần những thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ thống. Những thông tin này chỉ có thể có được thông qua hạch toán kế toán. Cũng như cập nhật mới những quy định của pháp luật cụ thể như: Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Sửa đổi quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo. Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 Sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước…
Nhằm giúp các trường học có được phương pháp hạch toán kế toán và quản lý tài chính trong trường học theo đúng quy định về chính sách của Nhà nước. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC & 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG MỚI NHẤT

Nội dung quyển Sách gồm có 12 phần chính sau:

Phần 1: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 2: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ – DỤNG CỤ.

Phần 3: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.

Phần 4: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THANH TOÁN.

Phần 5: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ.

Phần 6: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC.

Phần 7: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC.

Phần 8: PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH.

Phần 9: PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ, GHI SỔ KẾ TOÁN & BIỂU MẪU CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN (Sửa đổi theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính).

Phần 10: 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC.

Phần 11: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NHÀ NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 12: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 7/2013).

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 448 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

, , , , , , ,