Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » biểu thuế nhập khẩu » LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ – LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (Sửa đổi, bổ sung năm 2014) VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (Việt – Anh)

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ – LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (Sửa đổi, bổ sung năm 2014) VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (Việt – Anh)

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

luat bao hiem xa hoi

 

 

Giá bìa : 350,000đ

 

Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.
Đây là Luật được dư luận xã hội quan tâm vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế tài chính cho chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Luật đã bám sát những quan điểm tư tưởng của Hiến pháp 2013, Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó những nội dung mới có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có các điểm mới nổi bật: Thứ nhất, quy định bắt buộc tham gia BHYT. Nhà nước sử dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân tham gia BHYT, cũng như cơ chế chính sách về giá dịch vụ y tế để thúc đẩy toàn dân tham gia BHYT; Thứ hai, quy định khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ 2 trở đi, đến người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất; Thứ ba, mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng bảo hiểm y tế. Việc sửa đổi bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham gia BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách; Thứ tư, mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT. Cùng với việc cải cách thủ tục, quy trình khám chữa bệnh, đây là quy định hết sức quan trọng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế; Thứ năm, quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT….
Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách:“LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) NĂM 2014 & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014
Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm
Sách c ó đ ộ d ày 500 trang.G ía ph át h ành 350000đ/ 1 cu ốn

, , , ,