Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » các văn bản luật » LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP (Có hiệu lực từ 01/8/2013) – GIẢI ĐÁP 171 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH & HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP (Có hiệu lực từ 01/8/2013) – GIẢI ĐÁP 171 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH & HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH

Kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều dự án luật quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cụ thể như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2014). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2014). Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013 của Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực từ 01/8/2013).

 

luat sua doi bo sung

 

 

Giá bìa : 325,000đ

 

Bên cạnh đó, năm 2013 là năm có nhiều nội dung mới thay đổi liên quan đến chính sách thuế cũng như quản lý thuế: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 với nhiều nội dung mới thay đổi. Rút ngắn thời gian hoàn thuế; Tăng mức phạt do nộp chậm, nộp thiếu tiền thuế; Phương pháp xác định giá tính thuế; Khai thuế qua điện tử. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 với một số thay đổi cơ bản như nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung một số quy định về thu nhập tính thuế, đối tượng quyết toán thuế,… mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế.
Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới, đảm bảo hiệu quả tối ưu về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP,
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP
(Có hiệu lực từ 01/8/2013) – GIẢI ĐÁP 171 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ
CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH & HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HÓA ĐƠN
BÁN HÀNG, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Nội dung quyển Sách gồm có 13 phần chính sau:

Phần 1: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP.

Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ.

Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.

Phần 6: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN.

Phần 7: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ & QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ, MIỄN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ.

Phần 8: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

Phần 9: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Phần 10: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Phần 11: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.

Phần 12: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.

Phần 13: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

Congtysachdainam.com – Sachdainam.com
Trân trọng giới thiệu Qúy khách!

, , ,