Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu
NỘI DUNG CHÍNH
        Kể từ 01/01/2014, Nghị định 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, gồm 05 chương, 68 điều sẽ có hiệu lực thi hành.
33ec34c63f80388155f327acdbbc37f0
Giá bìa : 335,000đ
    Trước đó, nhiều văn bản pháp luật về lĩnh vực du lịch, khách sạn cũng được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành như Quyết định 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030″. Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL ngày 01/11/2013 Phê duyệt “chương trình phát triển thanh niên bộ văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2013-2020”…..
         Nhằm giúp Quý cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước cũng như các cơ quan doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nói trên có được tài liệu tham khảo và áp dụng. Do đó, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản quyển Sách:
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
        Phần 1: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO.
          Phần 2: NGHIỆP VỤ DU LỊCH.
          1. Nghiệp vụ du lịch.
          2. Hướng dẫn du lịch.
          Phần 3: ẨM THỰC VIỆT NAM.
          1. Đặc điểm ẩm thực Việt Nam.
          2. Món ăn thông dụng Việt Nam.
          3. Các món đặc sản nổi tiếng Việt Nam.
          Phần 4: DANH LAM THẮNG CẢNH VIỆT NAM.
          A. Miền Bắc.
          B. Miền Trung.
          C. Miền Nam.
          D. 10 vịnh đẹp nổi tiếng của Việt Nam.
           Phần 5: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
           Phần 6: VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ DU LỊCH.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.
            Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)