Sách luật bảo vệ môi trường song ngữ Việt ANH 2016

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

Sách luật bảo vệ môi trường song ngữ Việt ANH 2016

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những quy định mới về Môi trường vừa được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành. Nhà Xuất bản Thế Giới cho biên soạn tập sách:

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM VỀ

MÔI TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

(SONG NGỮ)

Sách luật bảo vệ môi trường song ngữ Việt ANH 2016

Cuốn sách với một số phần chính sau:

PHẦN I: Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành – Environmental protection laws and enforcement guidelines

PHẦN II: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường – Planning environmental protection

PHẦN III: Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường – Responsibility claim for damages and determination of damage to the environment

PHẦN IV : Cảnh sát Môi trường và quy định về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường – Environmental Police and regulations to prevent, detect, prevent and combat crimes and administrative violations of environmental

PHẦN V: Quy định về bảo vệ môi trường đối với chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu – Regulations on environmental protection for waste

PHẦN VI: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường – National technical regulations on environment

Chúng tôi tin rằng, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp ích cho cán bộ quản lý, những người làm công tác bảo vệ môi trường và đông đảo bạn đọc gần xa có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng nhằm tránh sai sót đáng tiếc trong việc thực thi pháp luật tại Việt Nam.

Sách được in trên giấy ngoại nhập trình bày trang nhã – Tiện tra cứu

Giá bìa: 365.000 đồng bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

Xem thêm >>

chuyên phân phối muối rửa bát somat dùng cho máy rửa bát