chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc sửa đổi bổ sung tabmis

  chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc sửa đổi bổ sung tabmis
 • Giá bán:
  325,000 VNĐ
  Số trang:
  464
  Nhà xuất bản:
  nhà xuất bản tài chính

chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc sửa đổi bổ sung tabmis

chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc sửa đổi bổ sung tabmis

Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Đây là, công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình phân bổ dự toán kinh phí Ngân sách nhà nước (NSNN); tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc nhà nước (KBNN) đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước. Việc thu thập và xử lý thông tin của kế toán phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống.

chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc sửa đổi bổ sung tabmis

chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc sửa đổi bổ sung tabmis

Vì vậy, để giúp cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc thực hiện tốt nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Các Bộ đã ban hành một số văn bản như: Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10-01-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS); Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16-04-2013 của Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Quyết định số 1111/QĐ-BTC ngày 04-5-2013 của Bộ Tài chính về Quy chế mẫu phân công trách nhiệm cho đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc TABMIS
Nhằm giúp cán bộ kế toán và những người quan tâm kịp thời áp dụng quy định mới của Nhà nước về chế độ kế toán, hệ thống tài khoản, báo cáo tài chính tại Kho bạc; chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách; khóa sổ quyết toán trên TABMIS
Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc sửa đổi bổ sung tabmis:
Nội dung sách chế độ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc sửa đổi bổ sung tabmis bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Quy định mới về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản thu – chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước
Phần II. Quy định về thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)
Phần III. Quy định mới về quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp qua hệ thống kho bạc nhà nước
Phần IV. Quy định mới nhất về chế độ kế toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013.

Từ khóa tìm kiếm trên google:

 • cam nang ke toan kho bac

Sản phẩm cùng loại

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn