Chính sách thuế năm 2014 mới nhất

  Chính sách thuế năm 2014 mới nhất
 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  500
  Xuất bản:
  năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chính

Chính sách thuế năm 2014 mới nhất

Chính sách thuế năm 2014 mới nhất

Áp dụng từ 01-01-2014
chính sách thuế năm 2014 mới nhất
Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013. Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.
Sách Chính sách thuế năm 2014 mới nhất :
+ Thay đổi , bổ sung thông tin đăng ký thuế
+ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
+ Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
+ Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
+ Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
+ Khai thuế tài nguyên
+ Khai thuế Bảo vệ môi trường (BVMT)
+ Khai, hoàn, miễn, giảm thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
+ Khai thuế môn bài (MBAI)
+ Khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai
+ Khai phí, lệ phí
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật sứa đổi và bổ sung Thuế thu nhập doanh nghiêp, thuế giá trị gia tăng. Để quý doanh nghiệp và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuê nói trên NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 –HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BIỂU MẪU KÊ KHAI THUẾ QUY ĐỊNH CHI TIẾT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ & CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ”.
Nội dung cuốn sách Chính sách thuế năm 2014 mới nhất bao gồm những nội dung sau :
Phần thứ nhất : Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi
Phần thứ hai: Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung
Phần thứ ba : Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi
Phần thứ tư : Luật quản lý thuế

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn