hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung 2014

  hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung 2014
 • Giá bán:
  335,000 VNĐ
  Số trang:
  500
  Xuất bản:
  tháng 12 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb Tài chính
  Tác giả:
  Bộ tài chính

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung 2014

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung 2014

ÁP DỤNG TỪ 01-01-2014

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung 2014 theo thông tư số 147/2013/tt-btc ngày 23 tháng 10 năm 2013, cuốn hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung được áp dụng năm 2014

Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, công tác quản lý ngân sách nhà nước có vị trí hết sức quan trọng, thể hiện qua việc huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý, đảm bảo cân đối thu chi, lành mạnh tình hình tài chỉnh; đảm bảo thực hiện công bằng xã hội; thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định và bền vững.
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung 2014
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp. Vì vậy, Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước của Việt Nam được sửa đổi, bổ sung để dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách Nhà nước trong quá trình đổi mới; Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước; kiểm soát thanh toán vốn đẩu tư và vốn sự nghiệp; chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngàn sách và nghiệp vụ
Nhằm kịp thời cung cấp tài liệu cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán nắm bắt vấn đề trên. Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung
Mục lục Ngân sách nhà nước mới của Việt Nam điủyc ban hành theo Quyết định số 33 /2008 / QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Từ đó đến nay, để đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quả trình đổi mới, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quyết định, thông tư sửa đổi và bổ sung, mới, nhất là TT 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hiệu lực từ tháng 12-2013… Hơn nữa, thời gian gần đáy, Chính phủ và các Bộ ngành củng đã ban hành nhiều văn bản về quản lý tài chính, sử dụng vốn, quỹ, kinh phí ngăn sách Nhà nước như:; TT 98/2013/TT-BTC ngày 24-7-2013 Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; TT 90Ỉ2013ỈTT-BTC ngày 28-6-2013 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, NĐ 71/2013ỈNĐ-CP ngày 11-07-2013 về đầu tư uốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc quản lý tài sản, phân bổ ngân sách nhà nước, lập dự toán, thanh quyết toán thu chi ngân sách, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển sách: “HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ĐẢ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) (Áp dụng từ ngày 5-12-2013)”
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :
Phần thứ nhất. Hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán, kiểm toán và thanh tra nguồn vốn ngân sách nhà nước
Phần thứ hai, Quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí minh bạch tài sản, thu nhập
Phần thứ ba. Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
Phần thứ tư. Quy định về quản lý tài chính, chế độ hỗ trợ từ nguồn ngăn, sách nhà nước
Phần thứ năm. Chế độ tiền lương mới áp dụng từ ngày 1-7-2013
Phần thứ sấu. Hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước mới (Áp dụng từ tháng 12 năm 2013)
Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn đọc cả nước. Rất mong nhận được sự góp ý từ phía bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.
TRÍCH ĐOẠN CUỐN SÁCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2014
THÔNG TƯ SỐ 147 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2008/QĐ-BTC:

1. Sửa đổi quy định về các cấp hội hạch toán vào Khoản của Loại 460 “Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước và an ninh – quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc”, được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, như sau:

a) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 462 “Hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội”, gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy ban toàn quốc các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

b) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 472 “Hoạt động của các tổ chức xã hội”, gồm: Hội chữ thập đỏ, Hội người mù, Hội người cao tuổi, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

c) Các cấp hội hạch toán vào Khoản 473 “Hoạt động của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp”, gồm: Tổng Hội y học Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam.

2. Bổ sung Tiểu mục của Mục 2300 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”, được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, như sau:

Tiểu mục 2324 “Phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện”.

3. Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008, như sau:

a) Bổ sung mã số chương trình, mục tiêu, dự án:

Mã số chương trình, mục tiêu 0910: Xử lý chất độc da cam Dioxin.

Mã số dự án 0911: Xử lý chất độc da cam Dioxin.

b) Quy định về hạch toán:

Mã số dự án 0911: Xử lý chất độc da cam Dioxin (viết tắt là chất độc da cam) dùng để hạch toán chi ngân sách nhà nước cho xử lý vấn đề chất độc da cam, như: chi hoạt động khoanh vùng, xử lý mặt đất, mặt nước bị nhiễm chất độc da cam; phục hồi môi trường tại các vùng bị phun rải chất độc da cam; quan trắc và phân tích chất độc da cam; chi thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị phơi, nhiễm chất độc da cam như chính sách trợ cấp, chính sách khám chữa bệnh; tăng cường năng lực, cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, tư vấn sinh sản và di truyền chuẩn đoán trước sinh; tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc da cam; chi thực hiện nghiên cứu khoa học về vấn đề chất độc da cam.

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư khi sử dụng ngân sách nhà nước (gồm cả nguồn trong nước và nguồn ngoài nước, vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên) cho hoạt động xử lý chất độc da cam theo chế độ quy định, ngoài việc hạch toán chi tiết quy định hiện hành, còn phải hạch toán thêm trên chứng từ chi ngân sách nhà nước vào mã số dự án 0911: Xử lý chất độc da cam.

Ví dụ 1: Khi chi trả mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bị phơi, nhiễm chất độc da cam theo chế độ quy định, thì hạch toán vào mã số dự án: 0911. Trường hợp bệnh viện hoặc cơ quan nhà nước được giao quản lý nhiệm vụ chi, thanh toán chi khám, chữa bệnh cho người bị phơi, nhiễm chất độc da cam (ngoài đối tượng đã mua thẻ bảo hiểm y tế hoặc ngoài mức bảo hiểm y tế đã thanh toán) theo chế độ quy định, thì khi chi, thanh toán khám, chữa bệnh cho đối tượng, hạch toán vào mã số dự án: 0911.

Ví dụ 2: Khi chi thực hiện các chế độ, chính sách trợ cấp cho người bị phơi, nhiễm chất độc da cam, hạch toán vào mã số dự án: 0911.

Ví dụ 3: Khi chi để khoanh vùng, xử lý mặt đất, mặt nước bị nhiễm chất độc da cam, hạch toán vào mã số dự án: 0911.

Ví dụ 4: Khi chi nghiên cứu khoa học về vấn đề chất độc da cam, hạch toán vào mã số dự án: 0911.

c) Căn cứ chứng từ chi ngân sách nhà nước do đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch rà soát, hướng dẫn đơn vị lập chứng từ theo quy định tại Thông tư này, đồng thời lập phiếu để điều chỉnh dự toán đã được cấp có thẩm quyền phân bổ giao trên Hệ thống TABMIS theo Loại, Khoản (theo mẫu quy định) nay chi tiết thêm theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án 0911: Xử lý chất độc da cam; sau đó hạch toán chi ngân sách nhà nước cho đơn vị theo đúng dự toán đã điều chỉnh. Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh dự toán trong hệ thống TABMIS.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013 và áp dụng từ năm ngân sách 2014./.

Sản phẩm cùng loại

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn