hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

  hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất
 • Giá bán:
  298,000 VNĐ
  Nhà xuất bản:
  nxb Tài chính
  Tác giả:
  Phạm Huy Đoán

hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

 hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ


hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

tác giả: Phạm Huy Đoán

Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách thuế, TS. Phạm Huy Đoán và ThS. Nguyễn Thanh Tùng đã biên soạn cuốn sách “ hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ”.

Nội dung cuốn sách hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương XIII: Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán
Phụ lục số 3: Các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cuốn sách đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Thông tư có bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành từ trước đến nay. Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán; ví dụ minh hoạ tổng hợp, cách ghi sổ theo từng hình thức kế toán: Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung và phương pháp lập báo cáo tài chính, phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán ở các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ nhà xuất bản tài chính có giá 298 000 đồng

TÀI LIỆU QUÝ VỊ NÊN ĐỌC CÙNG

chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung nhà xuất bản tài chính phát hành năm 2014

THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT NHƯ: TT 138/2011/TT-BTC…

chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014

Nội dung chính của cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 gồm có

- Phần 1: Quy định chung
- Phần 2: Hệ thống tài khoản kế toán
- Phần 3: Hệ thống báo cáo tài chính
- Phần 4: chế độ chứng từ kế toán
- Phần 5: chế độ sổ kế toán
- Danh mục hệ thống tài khoản Kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp Ghi chép tài khoản Kế toán;
- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp lập Báo cáo Tài chính;
- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp lập chứng từ Kế toán;
- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp Ghi sổ Kế toán;
- Sơ đồ Kế toán chủ yếu.

hi vọng cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sẽ là tài liệu bổ ích cho các doanh nghiệp cũng như các cán bộ giáo viên, học sinh

 

Từ khóa tìm kiếm trên google:

 • nha sach ban cuon sach he thong ke toan doanh nghiep vua va nho

Sản phẩm cùng loại

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn