hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học và ngành giáo dục

  hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học và ngành giáo dục
 • Giá bán:
  390,000 VNĐ
  Số trang:
  710
  Xuất bản:
  quý 3 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nhà xuất bản lao động

hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học và ngành giáo dục

hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học và ngành giáo dục

hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học và ngành giáo dục là một nội dung không thể thiếu trong hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, công tác tổ chức, quản trị, hành chính văn phòng, soạn thảo văn bản, ký kết hợp đổng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, ra quyết định điều hành V.V. hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học và ngành giáo dục thường được đặt ra với các cơ quan ngành giáo dục cũng như trường học các cấp
Để giúp lãnh đạo các cấp, thư ký, cán bộ, viên chức trong các ngành giáo dục, trường học nắm được nghiệp vụ lập kế hoạch, tổ chức, quản trị, điều hành, giao nhiệm vụ; nội dung, kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “Hướng dẫn soạn thảo văn bản diễn văn, diễn thuyết dùng trong ngành giáo dục đào tạo và các đơn vị cơ sỏ”.
hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học năm 2013 2014

cuốn sách hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học và ngành giáo dục gồm 5 phẩn:

Phẩn thứ nhất:Công tác hành chính văn phòng
Phần thứ hai: Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý và điều hành
Phần thứ ba: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính
Phần thứ tư: Công tác quản lý văn bản, lưu trữ tài liệu
Phần thứnăm:Các quy định mới nhất về công tác soạn thảo văn bản, văn thư, lưu
trữ và văn hoá công sở

Hy vọng cuốn sách hướng dẫn soạn thảo diễn văn diễn thuyết trong trường học và ngành giáo dục năm 2013 2014 là cẩm nang nghiệp vụ về tổ chức, quản trị, hành chính văn phòng, soạn thảo văn bản.giúp cho lãnh đạo, cán bộ, công chức nghiệp vụ vận dụng thực hiện trong quá trình điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị các doanh nghiệp, và trường học!

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn