Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » Sách xây dựng » hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013
hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013

    hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013
  • Giá bán:
    350,000 VNĐ
    Xuất bản:
    500

hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013

hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng Ban hành: 06/02/2013; Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2013 hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 25/02/2013; Thông tư 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 08/02/2013; Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị Hiệu lực: 01/03/2013; Thông tư 12/2012/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 28/12/2012; Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/11/2012… và nhiều thông tư nghị định khác cũng vừa được thông qua và ban hành áp dụng kể từ năm 2013.

hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013

hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013

nội dung cuốn sách hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013

PHẦN 1. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2013:

1. Hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng 2013

2. Hướng dẫn quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật
PHẦN 2. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013:

1. Quy định mới nhất hủy bỏ 169 tiêu chuẩn ngành xây dựng năm 2013

2. Hướng dẫn quy chuẩn quốc gia công trình Thủy lợi

3. Hướng dẫn quy chuẩn quốc gia, nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

4. Hướng dẫn sử dụng vật liệu trong công trình xây dựng
PHẦN 3. HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÁC ĐỊNH QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 2013:

1. Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 2013

2. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng

3. Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng 2013

4. Quy định mới nhất về quản lý đầu tư phát triển đô thị

5. Quy định về quản lý quy hoạch dự án công trình thủy điện

6. Quy định về thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng
PHẦN 4. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP CÔNG TRÌNH & QUẢN LÝ BẢO TRÌ TRONG XÂY DỰNG:

1. Quy định mới nhất về cấp giấy phép xây dựng năm 2013

2. Hướng dẫn chi tiết cấp giấy phép xây dựng -3. Hướng dẫn bảo trì công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị
PHẦN 5. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẤU THẦU TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
1. Hướng dẫn mới nhất Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng

2. Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép và quản lý nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng
PHẦN 6. HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Ban hành tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình

2. Quy định mới công bố suất vốn đầu tư xây dựng
PHẦN 7. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH :

1. Hướng dẫn bảo đảm cấp nước an toàn trong xây dựng

2. Hướng dẫn kiểm định, giám định an toàn chịu lực và chất lượng xây dựng công trình

3. Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng
PHẦN 8. HƯỚNG DẪN MỨC THU NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG:

1. Hướng dẫn thu, nộp và lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
PHẦN 9. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KIỂM TRA & XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG XÂY DỰNG
1. Hướng dẫn quản lý và phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
PHẦN 10. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DÀNH CHO KẾ TOÁN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ
1. Hướng dẫn mới nhất chi tiết kế toán áp dụng đơn vị chủ đầu tư

hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 2013 được bán với giá 350 000 đồng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn