sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016 bộ tài chính tt 182

    sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016 bộ tài chính tt 182
  • Giá bán:
    580,000 VNĐ

sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016 bộ tài chính tt 182

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016

cập nhật đầy đủ áp dụng năm 2016

Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, chính sách thuế nói chung và chính sách thuế cho hoạt động xuất khẩu – nhập khẩu nói riêng luôn được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo việc tuân thủ theo các nguyên tắc thuế quan mà Việt Nam cam kết với các tổ chức kinh tế thế giới cũng như các tổ chức kinh tế trong khu vực. Đồng thời, nhằm mục tiêu cắt giảm các mức thuế suất theo lộ trình cam kết WTO của Việt Nam cũng như tăng thuế nhập khẩu những mặt hàng mà Việt Nam đã sản xuất được trong khi trước đây chỉ dựa vào nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trong bối cảnh cạnh tranh cao của nền kinh tế.

sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016 bộ tài chính tt 182

ảnh bìa biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016

Giá bán: 470.000 đồng
Với mục đích kịp thời cung cấp cho bạn đọc những thông tin trên. Nhà xuất bản Kinh tế xuất bản cuốn sách: “BIỂU THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI NĂM 2016″ (MFN/WTO – ATIGA – VCFTA – AIFTA – AKFTA – AJCEP – VJEPA – AANZFTA – AIFTA – VAT).
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. DANH MỤC VÀ MỨC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Phần thứ hai. DANH MỤC VÀ MỨC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Phần thứ ba. HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN

hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu năm 2014 theo NĐ 63/2014/NĐ-CP

hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu năm 2014 sửa đổi bổ sung

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều về luật đấu thầu và về việc lựa chọn nhà thầu là tổ chức, cá nhân; lựa chọn nhà thầu qua mạng; nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; trình tự tổ chức đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; hợp đồng đấu thầu…và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2014. hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu năm 2014 cập nhật luật đấu thầu 2014 số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu, nhà đầu tư, những cá nhân quan tâm cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định chi tiết thi hành mới nhất của Luật đấu thầu về công tác lựa chọn nhà thầu; trình tự tổ chức đấu thầu các gói thầu; quản lý, sử dụng, thẩm tra, quyết toán kinh phí đầu tư xây dựng; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015; công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu năm 2014 mới nhất:
hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu năm 2014 theo NĐ 63/2014/NĐ-CP
“HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

& TRÌNH TỰ ĐẤU THẦU, XÉT TUYỂN NHÀ THẦU TRONG CÁC GÓI THẦU

DỊCH VỤ TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Nội dung cuốn sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014 gồm có các phần sau:

Phần 1. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và trình tự tổ chức đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2014);
- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều về luật đấu thầu và về việc lựa chọn nhà thầu

Phần 2. Quy định mới về quản lý, sử dụng nhà ở và các thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;
Phần 3. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thẩm tra quyết toán kinh phí công trình, các dự án xây dựng;
Phần 4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư;
Phần 5. Chỉ dẫn cách thức lập hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Phần 6. Kế hoạch, nội dung và quy trình kiểm tra về công tác đấu thầu;
Phần 7. Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây dựng

Sản phẩm cùng loại

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn