sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn phòng

  sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn phòng
 • Giá bán:
  335,000 VNĐ
  Số trang:
  530
  Xuất bản:
  quý 3 năm 2013

sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn phòng

sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn phòng

sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn phòng Quy định mới nhất về nghiệp vụ hành chính văn phòng năm 2014 hướng dẫn soạn thảo văn bản, diễn văn bài phát biểu dùng cho các sự kiện quan trọng, sách sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn
sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn phòng Tố chức hành chính văn phòng là công tác quan trọng đối với bất kỳ tố chức nào, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của tổ chức. Thực hiện tốt công tác tổ chức hành chính văn phòng sẽ thúc đẩy sự tiến bộ nhiều mặt của tổ chức, ngược lại nếu thực hiện không tốt công tác này sẽ tạo thành lực cản, kìm hãm sự phát triển của tổ chức.
Công tác tổ chức hành chính văn phòng gồm rất nhiều nội dung như: Quản trị văn phòng (tổ chức điểu hành hoạt động của văn phòng); thu thập và xử lý thông tin; soạn thảo và ban hành văn bản; tổ chức quản lý công tác lưu trí quản lý văn bản và con dấu; tổ chức sự kiện (hội họp, mừng công, động thổ công trình…); công tác giao tiếp và nghệ
thuật ứng xửv.v..
Trong thực tế, nhiều cấp lãnh đạo gặp không ít khó khăn trong công tác tổ chức hành chính văn phòng. Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, các quy định mới nhất của Đảng và nhà nước về tổ chức hành chính văn phòng, đặc biệt là các kỹ năng soạn thảo và ban hành các loại văn bản cho trưởng phòng tổ chức, chánh văn phòng, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “Sổ tay tổ chúc hành chính văn phòng dành cho trưởng phòng tổ chút, chánh văn phòng quy định mới nhất vể nghiệp vụ hành chính ván phòng hướng dẩn soạn thảo văn bần, diễn văn, bài phát biểu dùng cho các sự kiện quan ừọng tại địa phuơng”.
Nội dung cuốn sách sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn phòng gồm:

Phần thứ nhất: Hướng dẫn mới nhất về nghiệp vụ hành chính văn phòng
Mục I. Hướng dăn vể nghi lề, nghi thức, tố chức đại hội, hội nghị, tiếp khách
công sở
Mục II. Nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử và văn hóa
Mục III. Hướng dẫn về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

Phần thứ hai: Mẩu soạn thảo văn bản, diễn văn, bài phát biểu dùng cho các sự
kiện quan trọng tại địa phương

Mục I. Diên văn, bài phát biẽu
Mục II. Mẫu văn bẳn

Trong quá trình hệ thống hóa tài liệu và biên soạn, chúng tôi có sử dụng tư liệu của một số cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, do điều kiện chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc liên hệ trực tiếp với các cá nhân, tập thể có các tư liệu liên quan nêu trên, rất mong các cá nhân, tập thể có tư liệu được in trong cuốn sách này lượng thứ và thông cảm. Chúng tôi xin gửí lòi cảm ơn chân thành tỏi các cá nhân, tập thể với tư cách là người gián tiếp cung cấp tư liệu để cuốn sách này được hoàn thành.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dùng cho trưởng phòng tổ chức và chánh văn phòng cùng bạn đọc!

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn