tuyển tập kỹ năng nghiệp vụ xuất nhập khẩu hải quan việt nam

  tuyển tập kỹ năng nghiệp vụ xuất nhập khẩu hải quan việt nam
 • Giá bán:
  325,000 VNĐ
  Số trang:
  498
  Xuất bản:
  tháng 12-2012
  Nhà xuất bản:
  Tài Chính
  Tác giả:
  BỘ TÀI CHÍNH

tuyển tập kỹ năng nghiệp vụ xuất nhập khẩu hải quan việt nam

để tăng cường kiến thức kỹ năng nghiệp vụ căn bản, cần thiết cho những người đang và sẽ làm công tác xuất nhập khẩu, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản cuốn sách tuyển tập kỹ năng nghiệp vụ xuất nhập khẩu hải quan việt nam

nội dung cuốn sách tuyển tập kỹ năng nghiệp vụ xuất nhập khẩu hải quan việt nam

- Kỹ năng cần biết về luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu
- Kỹ năng về thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, thủ tục hải quan điện tử
- Quy trình nghiệp vụ Hải quan
- Xử phạt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Hải quan
- Các văn bản mới về xuất nhập khẩu
MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM CUỐN SÁCH
iểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 có bổ sung một số mặt hàng vào danh mục Biểu thuế xuất khẩu và sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng, mặt hàng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản: sửa đổi, bổ sung Danh mục tại Chương 98; sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện theo cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO cho năm 2013 (hơn 200 dòng thuế) và giải quyết kiến nghị của các Bộ ngành, Hiệp hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (hơn 15 nhóm hàng) trong danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 2013.

Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đã ban hành hàng loạt văn bản quy định thủ tục và hướng dẫn thực hiện mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, như: Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015; Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015; Thông tư số 44/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014; Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014.
danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 2013

Sản phẩm cùng loại

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn