Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc phát biểu hội nghị năm 2016

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC, PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN 2016

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc phát biểu hội nghị năm 2016

Nội dung sách gồm các phần chính sau:

PHẦN THỨ NHẤT. CÁC BÀI PHÁT BIỂU, NÓI CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

MỤC I. CÁC BÀI PHÁT BIỂU, BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. Phát biểu tại phiên họp thứ bảy Hội nghị lần thứ nhất quốc tế Nông dân

2. Phát biểu tại Đại hội đại biểu thanh niên Hà Nội

3. Bài nói chuyện với đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Tuyên Quang

4. Phát biểu trước khi bế mạc kỳ họp thứ 1, Quốc Hội Khóa I ngày 2-3-1946

5. Phát biểu trong buổi đón tiếp ủy ban Quốc tế

6. Phát biểu tại phiên họp bế mạc Quốc Hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Khóa I, kỳ họp thứ tư

7. Phát biểu tại Quốc Hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Khóa I kỳ họp thứ sáu

8. Phát biểu trong buổi khai mạc kỳ họp thứ tám Quốc Hội Khóa I

9. Phát biểu tại lễ phong quân hàm cho các cán bộ cao cảp trong Quân đội

10. Phát biểu sau khi Quốc Hội thông qua bản hiến pháp mới

11. Phát biểu tại Đại hội Nhân dân Thủ đô chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc Hội tại Hà Nội ra mắt cử tri

12. Phát biểu tại kỳ họp thứ sáu Quốc Hội Khóa II

13. Phát biểu tại Hội nghị sơ kết cuộc xây dựng Chi bộ, “bốn tốt” ở khu vực ngoại thành Hà Nội

14. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm lần thứ 21 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

15. Phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

16. Phát biểu trong buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ CuBa

17. Phát biểu trong buổi tiễn đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ CuBa

MỤC II. CÁC BÀI PHÁT BIỂU KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

18. Phát biểu của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2015)

Xem thêm >>

chuyên phân phối muối rửa bát somat dùng cho máy rửa bát